Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Phan Hiền
Email: cachamcachnhiet@yahoo.com
Số di động: 0989175475
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;